Pořadatelské a obchodní podmínky Zakoupením rezervace místa k parkování/kempování kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkamiRezervace


Rezervace je platná od 10.7.2024 12.00 hodin do 15.7.2024 12.00 hodin

Před spuštěním míst do volného prodeje je provedena blokace rezervovaných míst z online prodeje.

Termín prodeje rezervací bude zahájen 1.3.2024 v 9.00 hodin a ukončen 9.7.2024 ve 20.00 hodin

Zakoupení rezervace je možné pouze online na parking.backstage-agency.cz.

Zakoupení místa k parkování/kempování během konání festivalu je možné pouze v pokladně na odstavné ploše/v kempu.


Držitel e-rezervace se při příjezdu prokazuje touto e-rezervaci vytištěnou na formátu A4, případně e-rezervaci uloženou v mobilním zařízení.

On-line nákup rezervací je zajišťován prostřednictvím bezpečného platebního systému The pay. Veškeré informace o tomto systému vč. obchodních podmínek a reklamačního řádu naleznete na www.thepay.cz.

Zakoupené rezervace se zpět nepřijímají ani se nevyměňují, pokud není parkovací plocha/kemp zrušen. Na vrácení peněz má zákazník nárok jedině v případě, že je parkovací plocha/kemp před příjezdem zrušena nebo je nedokončena z důvodu vyšší moci. Nárok na vrácení peněz je třeba uplatnit po skončení festivalu na mailové adrese: info@backstage-agency.cz. Peníze se vrací stejným způsobem, jakým bylo pořízeno.

Padělání rezervací je nepřípustné a trestá se podle zákona.


Přístup na odstavnou plochu


Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů.

Na odstavné ploše není dovoleno přespávat v automobilech, stanech a podobných příbytcích.

Odstavná plocha není hlídané parkoviště a pořadatel neručí za odcizené věci.

Přístup do kempu


Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů.

V kempu platí přísný zákaz rozdělávání ohně (včetně grilování) a vstup se zvířaty.

Kemp není hlídaný a pořadatel neručí za odcizené věci.

Mimosoudní řešení sporů


1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."

Provozovatelem webu je společnost Backstage Agency s.r.o.

Lukáš Lauman
Žeranovice 293, 769 01 Žeranovice
IČ: 09574727 DIČ: CZ09574727